nGày 25/02/2018

Lịch phát sóng HBO 16/7/2017

Lịch phát sóng HBO 16/7/2017
00:55CONCUSSION : CHẤN ĐỘNG
03:00SCOUTS GUIDE TO THE ZOMBIE APOCALYPSE : CHỈ DẪN CHO HƯỚNG ĐẠO SINH TRONG TẬN THẾ XÁC SỐNG
04:30EMMA’S CHANCE : CHÚ NGỰA CHANCE CỦA EMMA
06:00RAY
08:30THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME : THẰNG GÙ NHÀ THỜ ĐỨC BÀ
10:00MONSTERS VS. ALIENS : QUÁI VẬT ĐẤU VỚI NGƯỜI NGOÀI HÀNH TINH
11:35WARCRAFT
13:35CAPTAIN FANTASTIC : NGƯỜI ĐỘI TRƯỞNG TUYỆT DIỆU
15:35LAND OF THE LOST : VÙNG ĐẤT BỊ QUÊN LÃNG
17:15LEMONY SNICKET’S A SERIES OF UNFORTUNATE EVENTS : LEMONY SNICKET: LOẠT CHUYỆN KHÔNG MAY
19:00JASON BOURNE
21:00BATMAN V SUPERMAN: DAWN OF JUSTICE : NGƯỜI DƠI ĐỐI ĐẦU SIÊU NHÂN: BÌNH MINH CỦA CÔNG LÝ
23:30DOOM : DIỆT VONG

Comments

comments

Lịch phát sóng HBO 16/7/2017