20 September, 2020

Lịch phát sóng HBO 16/8/2020

02:25:00 GOING ON STYLE : RA TAY THẬT PHONG CÁCH
04:10:00 DIE HARD 2 : KẺ CỨNG ĐẦU PHẦN 2
06:10:00 JUSTICE LEAGUE VS THE FATAL FIVE : LIÊN MINH CÔNG LÝ ĐỐI ĐẦU NGŨ QUÁI TAI HỌA
07:30:00 FLIPPED : PHẢI LÒNG
09:00:00 SHOOTER : XẠ THỦ
11:05:00 MINORITY REPORT : BẢN BÁO CÁO THIỂU SỐ
13:30:00 CHAPPIE
15:25:00 JUMANJI
17:10:00 GOING ON STYLE : RA TAY THẬT PHONG CÁCH
18:45:00 ANGELS & DEMONS : THIÊN THẦN VÀ ÁC QUỶ
21:00:00 DREAM RAIDER S1
21:50:00 CRAWL : BÒ LẾT
23:15:00 IT: CHAPTER 2 : GÃ HỀ MA QUÁI: CHƯƠNG 2