nGày 08/12/2019

Lịch phát sóng HBO 16/8/2019

Lịch phát sóng HBO 16/8/2019
01:00:00IT : GÃ HỀ MA QUÁI
03:10:00FROM DUSK TILL DAWN : TỪ CHẬP TỐI CHO ĐẾN BÌNH MINH
04:50:00JUST LIKE HEAVEN : NHƯ THỂ THIÊN ĐƯỜNG
06:25:00STEP UP : VŨ ĐIỆU ĐƯỜNG PHỐ
08:05:00TOM AND JERRY: WILLY WONKA & THE CHOCOLATE FACTORY : TOM VÀ JERRY: WILLY WONKA VÀ NHÀ MÁY SÔCÔLA
09:25:00THE MATRIX : MA TRẬN
11:45:00THE JUNGLE BOOK : QUYỂN SÁCH RỪNG XANH
13:30:0012 STRONG : 12 CHIẾN BÌNH QUẢ CẢM
15:40:00MUSIC AND LYRICS : NHẠC VÀ LỜI
17:20:00PADDINGTON 2 : CHÚ GẤU PADDING TON PHẦN 2
19:05:00DOCTOR STRANGE : BÁC SĨ STRANGE
21:00:00RAMPAGE : CUỒNG NỘ
22:45:00TRANSFORMERS: DARK OF THE MOON : ROBOT ĐẠI CHIẾN: PHẦN TÓI CỦA MẶT TRĂNG
Lịch phát sóng HBO 16/8/2019