27 October, 2020

Lịch phát sóng HBO 16/7/2020

00:25:00 LITTLE : TRỞ THÀNH TRẺ CON
02:50:00 NEVER BEEN KISSED : CHƯA TỪNG ĐƯỢC HÔN
04:35:00 RICHARD SAYS GOODBYE : RICHARD NÓI LỜI TỪ BIỆT
06:05:00 WELCOME TO MARWEN : CHÀO MỪNG ĐẾN MARWEN
08:00:00 I LOVE YOU, MAN : TÔI QUÝ ANH, ANH BẠN
09:40:00 A SCORE TO SETTLE
11:20:00 2 FAST 2 FURIOUS : QUÁ NHANH QUÁ NGUY HIỂM
13:05:00 MOULIN ROUGE! : CỐI XAY GIÓ ĐỎ
15:10:00 THE ITALIAN JOB (2003) : PHI VỤ ITALIA
16:55:00 TOOTH FAIRY : CHẢNG TIÊN RĂNG
18:35:00 HARRY POTTER AND THE PRISONER OF AZKABAN : HARRY POTTER VÀ TÙ NHÂN AZKABAN
21:00:00 BABY DRIVER : QUÁI XẾ BABY
22:50:00 THE DARK TOWER : TÒA THÁP BÓNG ĐÊM