nGày 20/03/2019

Lịch phát sóng HBO 16/7/2018

Lịch phát sóng HBO 16/7/2018
 • 00:00:00SUCCESSION S1 : KẾ NGHIỆP
 • 01:00:00PITCH BLACK : TỐI ĐEN NHƯ MỰC
 • 02:45:00TROPIC THUNDER
 • 04:35:00JACKIE BROWN
 • 07:00:00HEAD OVER HEELS : YÊU MÊ ĐẮM
 • 08:25:00SLEEPLESS : KHÔNG NGỦ
 • 10:00:00SHARP OBJECTS S1
 • 11:00:00SUCCESSION S1 : KẾ NGHIỆP
 • 12:00:00GHOST IN THE SHELL : VỎ BỌC MA
 • 13:45:00TO WALK INVISIBLE : BƯỚC ĐI VÔ HÌNH
 • 15:45:00THE NEW WORLD : THẾ GIỚI MỚI
 • 18:35:00DAVID BOWIE: THE LAST FIVE YEARS : DAVID BOWIE: NĂM NĂM CUỐI ĐỜI
 • 19:35:00THE PACIFIER : NGƯỜI HÒA GIẢI
 • 21:10:00GREEN ZONE : VÙNG XANH
 • 23:00:00SHARP OBJECTS S1
Lịch phát sóng HBO 16/7/2018