nGày 15/09/2019

Lịch phát sóng HBO 16/5/2019

Lịch phát sóng HBO 16/5/2019
00:15:00VEEP S707 : PHÓ TỔNG THỐNG 707
00:45:00ALL THE MONEY IN THE WORLD : TẤT CẢ TIỀN BẠC TRÊN THẾ GIAN
02:55:00THE HOUSE : NHÀ CÁI
04:20:00THE COMMUTER : HÀNH KHÁCH ĐI TÀU
06:00:00MUPPET TREASURE ISLAND : ĐẢO KHO BÁU CỦA RỐI MUPPET
07:40:00STARSKY & HUTCH
09:20:00DANCES WITH WOLVES : KHIÊU VŨ CÙNG BẦY SÓI
12:15:00THE DISASTER ARTIST : NGHỆ SĨ THẢM HỌA
13:55:00GAME OF THRONES S805 : TRÒ CHƠI VƯƠNG QUYỀN 805
15:20:00BARRY S207 : BARRY 207
15:50:00SCOOBY-DOO! & BATMAN: THE BRAVE AND THE BOLD : SCOOBY-DOO! VÀ NGƯỜI DƠI: LIỀU LĨNH VÀ TÁO BẠO
17:05:00EARLY MAN : NGƯỜI CỔ ĐẠI
18:35:00THE CHRONICLES OF NARNIA: PRINCE CASPIAN : BIÊN NIÊN SỬ NARNIA: HOÀNG TỬ CASPIAN
21:00:00THE COMMUTER : HÀNH KHÁCH ĐI TÀU
22:45:00CHERNOBYL S102 : CHERNOBYL 102
23:45:00RESIDENT EVIL : VÙNG ĐẤT MA QUÁI
Lịch phát sóng HBO 16/5/2019