nGày 20/01/2019

Lịch phát sóng HBO 16/5/2018

Lịch phát sóng HBO 16/5/2018
00:00PASSENGERS (2016) : HÀNH KHÁCH (2016)
02:45NOTES FROM THE FIELD : NHỮNG GHI CHÉP TỪ MẶT TRẬN
04:15CENTRAL INTELLIGENCE : TÌNH BÁO TRƯỜNG CENTRAL
06:00ROCK OF AGES : KỶ NGUYÊN ROCK
08:00THE LIGHT BETWEEN OCEANS : ÁNH ĐÈN GIỮA HAI ĐẠI DƯƠNG
10:10XXX: RETURN OF XANDER CAGE : XXX: XANDER CAGE TÁI XUẤT
11:55CHICAGO
13:50JACK REACHER: NEVER GO BACK : JACK REACHER: KHÔNG QUAY ĐẦU
15:45LEGO SCOOBY-DOO!: HAUNTED HOLLYWOOD : LEGO SCOOBY DOO: HOLLYWOOD BỊ MA ÁM
17:00THE HBO MOVIE SHOW 02 : CHUYÊN MỤC PHIM ĐIỆN ẢNH 02
17:25EAGLE EYE : MẮT ĐẠI BÀNG
19:20GET OUT
21:00CENTRAL INTELLIGENCE : TÌNH BÁO TRƯỜNG CENTRAL
22:45WESTWORLD S204 : THẾ GIỚI MIỀN TÂY 204

 

Lịch phát sóng HBO 16/5/2018