nGày 20/06/2019

Lịch phát sóng HBO 16/4/2019

Lịch phát sóng HBO 16/4/2019
00:00:00MOTHER! : MẸ!
02:00:00ADVENTURELAND : XỨ SỞ PHIÊU LƯU
03:45:00FINAL DESTINATION 3 : ĐÍCH CUỐI PHẦN 3
05:15:00MEET THE PARENTS : GẶP GỠ THÔNG GIA
07:00:00BRIDGET JONES’S BABY : EM BÉ CỦA TIỂU THƯ JONES
09:00:00NANNY MCPHEE & THE BIG BANG : BÀ VÚ MCPHEE VÀ VỤ NỔ LỚN
10:45:00XXX : ĐẶC VỤ XXX
12:45:00GAME OF THRONES S801 : TRÒ CHƠI VƯƠNG QUYỀN 801
13:45:00THE BOOK OF HENRY : CUỐN SÁCH CỦA HENRY
15:35:00ALVIN AND THE CHIPMUNKS: THE ROAD CHIP : ALVIN VÀ NHÓM SÓC CHUỘT: CHUYẾN RONG RUỔI
17:05:00THE BREAK-UP : CUỘC CHIA TAY
18:50:0012 STRONG : 12 CHIẾN BÌNH QUẢ CẢM
21:00:00FIRST KILL
22:40:00THE DEVIL INSIDE
Lịch phát sóng HBO 16/4/2019