nGày 20/03/2019

Lịch phát sóng HBO 16/4/2018

Lịch phát sóng HBO 16/4/2018
01:30HOLLYWOOD ON SET 748 : PHIM TRƯỜNG HOLLYWOOD 748
01:55ROBIN HOOD: PRINCE OF THIEVES : ROBIN HOOD: HOÀNG TỬ LỤC LÂM
04:15LIFE : SỰ SỐNG
06:00CAPE FEAR (1991) : ĐỈNH ĐIỂM SỢ HÃI
08:05THE BOURNE IDENTITY : NHÂN DẠNG CỦA BOURNE
10:00SILICON VALLEY S504 : THUNG LŨNG SILICON 504
10:30BARRY S104 : BARRY 104
11:00THE FATE OF THE FURIOUS : NHANH VÀ NGUY HIỂM PHẦN 8
13:15PATRIOTS DAY : NGÀY ÁI QUỐC
15:25MARS NEEDS MOMS : SAO HỎA CẦN MẸ
16:50HOLLYWOOD ON SET 749 : PHIM TRƯỜNG HOLLYWOOD 749
17:15ROBIN HOOD: PRINCE OF THIEVES : ROBIN HOOD: HOÀNG TỬ LỤC LÂM
19:35MIAMI VICE : ĐỘI CHỐNG MA TÚY MIAMI
21:40LIGHTS OUT : TẮT ĐÈN
23:00SILICON VALLEY S504 : THUNG LŨNG SILICON 504
23:30BARRY S104 : BARRY 104
Lịch phát sóng HBO 16/4/2018