nGày 26/03/2019

Lịch phát sóng HBO 16/3/2018

Lịch phát sóng HBO 16/3/2018
00:25RED PLANET : HÀNH TINH ĐỎ
01:15ALLIED : ĐỒNG MINH
03:15WITHIN : BÊN TRONG
04:40DEVIL : ÁC QUỶ
06:00JACKIE BROWN
08:30ALOHA : XIN CHÀO
10:15BIG MOMMA’S HOUSE
11:50BIG MOMMA’S HOUSE 2
13:30BATMAN V SUPERMAN: DAWN OF JUSTICE : NGƯỜI DƠI ĐỐI ĐẦU SIÊU NHÂN: BÌNH MINH CỦA CÔNG LÝ
16:00THE 90TH ANNUAL ACADEMY AWARDS : LỄ TRAO GIẢI OSCARS LẦN THỨ 90
19:00ALLIED : ĐỒNG MINH
21:00GHOSTBUSTERS (2016) : BIỆT ĐỘI SĂN MA
22:55SLEEPLESS : KHÔNG NGỦ

 

Lịch phát sóng HBO 16/3/2018