nGày 20/04/2019

Lịch phát sóng HBO 16/2/2019

Lịch phát sóng HBO 16/2/2019
01:35:00THE MANCHURIAN CANDIDATE : ỨNG CỬ VIÊN MANCHURIAN
03:45:00THE HBO MOVIE SHOW 06
04:15:00LITTLE GIANTS : KHỔNG LỒ NHÍ
06:00:00MR. WOODCOCK : THÀY WOODCOCK
07:30:00JIMMY NEUTRON, BOY GENIUS : JIMMY NEUTRON, THIÊN TÀI NHÍ
08:50:00FAILURE TO LAUNCH : KHÔNG THỂ KHỞI HÀNH
10:25:00TRANSFORMERS: THE LAST KNIGHT : NGƯỜI MÁY BIẾN HÌNH: HIỆP SĨ CUỐI CÙNG
13:00:00READY PLAYER ONE
15:15:00ROBIN HOOD
17:30:00LILO & STITCH : LILO VÀ STITCH
18:55:00KING ARTHUR: LEGEND OF THE SWORD : VUA ARTHUR: HUYỀN THOẠI VỀ THANH GƯƠM
21:00:00RAMPAGE
22:45:00TRUE DETECTIVE S306 : THÁM TỬ CHÂN CHÍNH 306
23:45:00BODY OF LIES : NHỮNG LỜI DỐI TRÁ
Lịch phát sóng HBO 16/2/2019