25 October, 2020

Lịch phát sóng HBO 16/10/2020

00:20:00 PAIN & GAIN : BÀI HỌC TỪ ĐAU THƯƠNG
02:45:00 PAIN & GAIN : BÀI HỌC TỪ ĐAU THƯƠNG
04:45:00 LABOR DAY : NGÀY LỄ LAO ĐỘNG
06:35:00 ANNA
08:25:00 CLUELESS : KHÔNG HIỂU ĐỜI
10:00:00 THE SOCIAL NETWORK : MẠNG XÃ HỘI
12:00:00 CREED II : CREED PHẦN 2
13:05:00 G.I. JOE: RETALIATION : G.I. JOE: BÁO THÙ
15:55:00 LIFE OF PI : CUỘC ĐỜI CỦA PI
18:00:00 BEN 10 VS. THE UNIVERSE: THE MOVIE : BEN 10 ĐẤU VỚI VŨ TRỤ
19:30:00 FANTASTIC 4: RISE OF THE SILVER SURFER : BỘ TỨ SIÊU ĐẲNG: SỨ GIẢ BẠC TẤN CÔNG
21:00:00 ANNABELLE
22:35:00 ANNABELLE COMES HOME : ANNABELLE VỀ NHÀ