28 Tháng Một, 2021

Lịch phát sóng HBO 16/1/2021

Lịch phát sóng HBO 16/1/2021

02:00:00 THE PURGE : THANH TRỪNG
04:25:00 THE FINAL CUT : PHIÊN BẢN SAU CÙNG
06:00:00 LIONS FOR LAMBS : TƯỚNG HÈN BINH MẠNH
07:30:00 MARLEY & ME : MARLEY VÀ TÔI
09:20:00 THE SOCIAL NETWORK : MẠNG XÃ HỘI
11:20:00 1917
13:15:00 GODZILLA: KING OF THE MONSTERS : GODZILLA: VUA CỦA CÁC QUÁI THÚ
15:25:00 JOKER
17:25:00 CATS : NHỮNG CHÚ MÈO
19:15:00 POKEMON DETECTIVE PIKACHU : POKEMON: THÁM TỬ PIKACHU
21:00:00 AN AMERICAN PICKLE : Dưa chuột muối kiểu Mỹ
21:30:00 THE PURGE : THANH TRỪNG
23:55:00 ANGELS & DEMONS : THIÊN THẦN VÀ ÁC QUỶ
Lịch phát sóng HBO 16/1/2021