nGày 22/01/2018

Lịch phát sóng HBO 15/9/2017

Lịch phát sóng HBO 15/9/2017
01:30KRAMPUS
03:05FLOWER SHOP MYSTERY: MUM’S THE WORD : BÍ ẨN CỬA HÀNG HOA: LẶNG THINH
04:30SOME KIND OF WONDERFUL : ĐIỀU TUYỆT VỜI
06:00BEETLEJUICE
07:30THE LOVELY BONES : HÌNH HÀI DẤU YÊU
09:40THE HOLLARS : GIA ĐÌNH HOLLAR
11:10MASTER OF THE DRUNKEN FIST: BEGGAR SO : ĐẠI HIỆP TÚY QUYỀN: TÔ KHẤT NHI
12:45CAPTAIN FANTASTIC : NGƯỜI ĐỘI TRƯỞNG TUYỆT DIỆU
14:45BALLERS S308: ALLEY-OOPS : CẦU THỦ BÓNG BẦU DỤC S308
15:15INSECURE S208: HELLA PERSPECTIVE : BẤP BÊNH S208
15:45HAIL, CAESAR! : CAESAR VẠN TUẾ!
17:30CLOUDY WITH A CHANCE OF MEATBALLS : TRỜI NHIỀU MÂY VỚI KHẢ NĂNG CÓ THỊT VIÊN
19:00IN THE HEART OF THE SEA : NƠI TRÁI TIM CỦA BIỂN CẢ
21:00IRON MAN 2 : NGƯỜI SẮT 2
23:00THE SHALLOWS : VÙNG NƯỚC NÔNG

 

Comments

comments

Lịch phát sóng HBO 15/9/2017