nGày 21/01/2018

Lịch phát sóng HBO 15/7/2017

Lịch phát sóng HBO 15/7/2017
00:45TOUR DE PHARMACY
01:30THE 5TH WAVE : ĐỢT TẤN CÔNG THỨ 5
03:25HOLLYWOOD ON SET 709 : PHIM TRƯỜNG HOLLYWOOD 709
03:55LEGEND : HUYỀN THOẠI
06:00COP OUT : CỚM QUẬY
07:45YOU DON’T MESS WITH THE ZOHAN : ĐỪNG ĐÙA VỚI ZOHAN
09:30STRAIGHT OUTTA COMPTON : DÂN CHƠI COMPTON
11:45SAN ANDREAS
13:40TRON: LEGACY : TRON: DI SẢN
15:45ATLANTIS: THE LOST EMPIRE : ATLANTIS: ĐỄ CHẾ ĐÃ MẤT
17:20KUBO AND THE TWO STRINGS : KUBO VÀ CÂY ĐÀN SHAMISEN
19:00WARCRAFT
21:00CAPTAIN FANTASTIC : NGƯỜI ĐỘI TRƯỞNG TUYỆT DIỆU
23:00THE 5TH WAVE : ĐỢT TẤN CÔNG THỨ 5

 

Comments

comments

Lịch phát sóng HBO 15/7/2017