26 November, 2020

Lịch phát sóng HBO 15/8/2020

00:55:00 CRAWL : BÒ LẾT
01:15:00 LIFE OF PI : CUỘC ĐỜI CỦA PI
03:00:00 MISS CONGENIALITY : HOA HẬU FBI
04:45:00 THE TWILIGHT SAGA: ECLIPSE : CHẠNG VẠNG: NHẬT THỰC
06:45:00 MAKING THE MOVIES S1 : CHUYỆN LÀM PHIM 124
07:10:00 OVER THE HEDGE : BÊN KIA HÀNG RÀO
08:35:00 THE GRAND BUDAPEST HOTEL : KHÁCH SẠN GRAND BUDAPEST
10:10:00 ANNA
12:10:00 AQUAMAN : HẢI VƯƠNG
14:30:00 THE SCHOOL OF ROCK : TRƯỜNG HỌC ROCK
16:15:00 MISS CONGENIALITY : HOA HẬU FBI
18:05:00 MADAGASCAR : MADAGASCA
19:30:00 MADAGASCAR: ESCAPE 2 AFRICA : MADAGASCAR: TRỐN TỚI CHÂU PHI
21:00:00 GOING ON STYLE : RA TAY THẬT PHONG CÁCH
22:35:00 MINORITY REPORT : BẢN BÁO CÁO THIỂU SỐ