12 May, 2021

Lịch phát sóng HBO 15/6/2020

Lịch phát sóng HBO 15/6/2020

00:00:00 MILE 22 : MỐC 22
02:30:00 CON AIR : KHÔNG TẶC
04:25:00 MINORITY REPORT : BẢN BÁO CÁO THIỂU SỐ
06:50:00 FAST FIVE : NHANH VÀ NGUY HIỂM, PHẦN 5
09:00:00 I KNOW THIS MUCH IS TRUE S1 : TÔI BIẾT BẤY NHIÊU LÀ SỰ THẬT 106
10:00:00 INSECURE S4 : BẤP BÊNH 410
10:30:00 THE INCREDIBLE BURT WONDERSTONE : BURT WONDERSTONE PHI THƯỜNG
12:10:00 BUMBLEBEE
14:00:00 THE PEANUTS MOVIE : BỘ PHIM VỀ HỘI PEANUT
15:30:00 NIGHT AT THE MUSEUM: SECRET OF THE TOMB : ĐÊM Ở VIỆN BẢO TÀNG: BÍ MẬT LĂNG MỘ
17:05:00 SIX DAYS SEVEN NIGHTS : SÁU NGÀY BẢY ĐÊM
18:45:00 X2: X-MEN UNITED : DỊ NHÂN PHẦN 2
21:00:00 THE BRIDGE S2 : CÂY CẦU 201
22:00:00 I KNOW THIS MUCH IS TRUE S1 : TÔI BIẾT BẤY NHIÊU LÀ SỰ THẬT 106
23:00:00 INSECURE S4 : BẤP BÊNH 410
23:30:00 I MAY DESTROY YOU S1
Lịch phát sóng HBO 15/6/2020