nGày 20/08/2019

Lịch phát sóng HBO 15/6/2019

Lịch phát sóng HBO 15/6/2019
00:10:00THE LAST AIRBENDER : NGỰ KHÍ SƯ CUỐI CÙNG
01:50:00STARSKY & HUTCH
03:30:00STEPHANIE
04:55:00PAYBACK : TRẢ ĐŨA
06:35:00MONSTERS, INC. : CÔNG TY QUÁI VẬT
08:05:00PHANTOM THREAD : SỢI CHỈ MA
10:15:00MEGAMIND : BỘ ÓC SIÊU PHÀM
11:50:00BETWEEN WORLDS : GIỮA CÁC THẾ GIỚI
13:20:00RENEGADES : NHỮNG KẺ NỔI LOẠN
15:05:00INKHEART : TRÁI TIM MỰC
16:50:00CHICKEN LITTLE : CHÚ GÀ NHỎ
18:10:00THE LAST AIRBENDER : NGỰ KHÍ SƯ CUỐI CÙNG
19:55:0012 STRONG : 12 CHIẾN BÌNH QUẢ CẢM
22:00:00THE FIRST PURGE : CUỘC THANH TRỪNG ĐẦU TIÊN
23:35:00MUNICH
Lịch phát sóng HBO 15/6/2019