nGày 20/06/2019

Lịch phát sóng HBO 15/4/2019

Lịch phát sóng HBO 15/4/2019
01:15:00KILLING GUNTHER : LẤY MẠNG GUNTHER
02:50:00DEVIL : ÁC QUỶ
04:10:00GREEN ZONE : VÙNG XANH
06:00:00CLUELESS : KHÔNG HIỂU ĐỜI
07:35:00ACTION POINT : KHU GIẢI TRÍ ACTION POINT
09:00:00GAME OF THRONES S801 : TRÒ CHƠI VƯƠNG QUYỀN 801
10:00:00BARRY S203 : BARRY 203
10:30:00BRIDGET JONES’S BABY : EM BÉ CỦA TIỂU THƯ JONES
12:30:00THE MATRIX RELOADED : MA TRẬN: TÁI NẠP
14:40:00THE HBO MOVIE SHOW 07
15:05:00HERBIE: FULLY LOADED : HERBIE TỐI TÂN
16:45:00THE SPIDERWICK CHRONICLES : BIÊN NIÊN SỬ SPIDERWICK
18:20:00RACE TO WITCH MOUNTAIN : CUỘC ĐUA ĐẾN NÚI PHÙ THỦY
20:00:00XXX : ĐẶC VỤ XXX
22:00:00GAME OF THRONES S801 : TRÒ CHƠI VƯƠNG QUYỀN 801
23:00:00BARRY S203 : BARRY 203
23:30:00VEEP S703 : PHÓ TỔNG THỐNG 703
Lịch phát sóng HBO 15/4/2019