17 April, 2021

Lịch phát sóng HBO 15/3/2021

Lịch phát sóng HBO 15/3/2021

00:25:00 ARGO
01:05:00 THE EYE : CON MẮT
02:40:00 OPEN WATER : NGOÀI KHƠI XA
04:00:00 LOVE ACTUALLY : YÊU THỰC SỰ
06:15:00 BEETHOVEN : CHÚ CHÓ BEETHOVEN
07:40:00 DORA AND THE LOST CITY OF GOLD : DORA VÀ THÀNH PHỐ VÀNG MẤT TÍCH
09:20:00 MUST LOVE DOGS : PHẢI YÊU THÍCH CHÓ
10:55:00 ARGO
12:50:00 THE BOURNE LEGACY : DI SẢN CỦA BOURNE
15:05:00 LUCE
16:55:00 FAST & FURIOUS: HOBBS & SHAW : NHANH VÀ NGUY HIỂM: HOBBS & SHAW
19:10:00 THE WAY BACK
21:00:00 CRAWL : BÒ LẾT
22:25:00 CHARM CITY KINGS : NHỮNG ÔNG VUA CỦA CHARM CITY
Lịch phát sóng HBO 15/3/2021