nGày 16/12/2018

Lịch phát sóng HBO 15/3/2018

Lịch phát sóng HBO 15/3/2018
00:00FACE/OFF : LẬT MẶT
02:10MORNING GLORY : BAN MAI HUY HOÀNG
03:55AN INCONVENIENT TRUTH : MỘT SỰ THẬT PHIỀN PHỨC
05:30HOLLYWOOD ON SET 744 : PHIM TRƯỜNG HOLLYWOOD 744
06:00PRIDE & PREJUDICE : KIÊU HÃNH VÀ ĐỊNH KIẾN
08:05THE WIZARD OF LIES : BẬC THẦY DỐI TRÁ
10:10REALITY BITES : THỰC TẠI NHỨC NHỐI
11:50MACBETH
13:40GREEN ZONE : VÙNG XANH
15:35MORNING GLORY : BAN MAI HUY HOÀNG
17:20THE PRINCESS DIARIES : NHẬT KÍ CÔNG CHÚA
19:15ALOHA : XIN CHÀO
21:00BATMAN V SUPERMAN: DAWN OF JUSTICE : NGƯỜI DƠI ĐỐI ĐẦU SIÊU NHÂN: BÌNH MINH CỦA CÔNG LÝ
23:30LEAP YEAR : NĂM NHUẬN

 

Lịch phát sóng HBO 15/3/2018