nGày 18/01/2019

Lịch phát sóng HBO 15/2/2018

Lịch phát sóng HBO 15/2/2018
01:00THE GIRL NEXT DOOR
02:45DANCE FLICK : BỘ PHIM VỀ HIPHOP
04:05JARHEAD : LÍNH THỦY ĐÁNH BỘ
06:00CRAZY, STUPID, LOVE : YÊU ĐIÊN DẠI
07:55CHILL FACTOR : NHÂN TỐ LẠNH
09:40HOLLYWOOD ON SET 740 : PHIM TRƯỜNG HOLLYWOOD 740
10:05HELLO, MY NAME IS DORIS : XIN CHÀO, TÔI LÀ DORIS
11:35GHOSTBUSTERS (2016) : BIỆT ĐỘI SĂN MA
13:30MILLION DOLLAR BABY : CÔ GÁI TRIỆU ĐÔ
15:40LA LA LAND : XỨ SỞ MỘNG MƠ
17:50STORKS : ĐÀN CÒ
19:15MONSTER TRUCKS : XE TẢI QUÁI VẬT
21:00THE GREAT WALL : VẠN LÝ TRƯỜNG THÀNH
22:45GHOST IN THE SHELL : VỎ BỌC MA
Lịch phát sóng HBO 15/2/2018