26 Tháng Một, 2021

Lịch phát sóng HBO 15/1/2021

Lịch phát sóng HBO 15/1/2021

00:55:00 PAIN & GAIN : BÀI HỌC TỪ ĐAU THƯƠNG
02:45:00 DARK WATERS : NHỮNG DÒNG NƯỚC BẨN
04:50:00 THE WEDDING YEAR : NĂM CỦA ĐÁM CƯỚI
06:15:00 CROSSWORD MYSTERIES: A PUZZLE TO DIE FOR : BÍ ẨN TRÒ CHƠI Ô CHỮ: Ô CHỮ CHẾT NGƯỜI
07:40:00 MEET THE PARENTS : GẶP GỠ THÔNG GIA
09:25:00 THE PARTS YOU LOSE : NHỮNG ĐIỀU TA ĐÁNH MẤT
11:00:00 SAFE HOUSE : NHÀ AN TOÀN
12:55:00 SNOW WHITE AND THE HUNTSMAN : BẠCH TUYẾT VÀ NGƯỜI THỢ SĂN
15:05:00 UGLYDOLLS : BÚP BÊ XẤU XÍ
16:30:00 LIFE OF PI : CUỘC ĐỜI CỦA PI
18:50:00 GODZILLA: KING OF THE MONSTERS : GODZILLA: VUA CỦA CÁC QUÁI THÚ
21:00:00 JOKER
23:00:00 1917
Lịch phát sóng HBO 15/1/2021