nGày 21/01/2019

Lịch phát sóng HBO 15/1/2018

Lịch phát sóng HBO 15/1/2018
00:10WAR DOGS : LÁI SÚNG THỜI CHIẾN
02:00HOLLYWOOD ON SET 735 : PHIM TRƯỜNG HOLLYWOOD 735
02:30BACKDRAFT : VỤ NỔ KHÍ GA
04:45WOLVES AT THE DOOR
06:00HOLLYWOOD ON SET 735 : PHIM TRƯỜNG HOLLYWOOD 735
06:30DANCE FLICK : BỘ PHIM VỀ HIPHOP
07:55THE GREEN MILE : DẶM XANH
11:00DIVORCE S201 : LI HÔN 201
11:30CRASHING S201 : Ở NHỜ 201
12:00ROCK OF AGES : KỶ NGUYÊN ROCK
14:00THE HUNTSMAN: WINTER’S WAR : THỢ SĂN: CUỘC CHIẾN MÙA ĐÔNG
15:55ED TV : CHƯƠNG TRÌNH “ED TI-VI”
17:55HOTEL FOR DOGS : KHÁCH SẠN DÀNH CHO CHÓ
19:30EXTRACTION : GIẢI CỨU
21:00BIRDMAN OR (THE UNEXPECTED VIRTUE OF IGNORANCE) : NGƯỜI CHIM
23:00DIVORCE S201 : LI HÔN 201
23:30CRASHING S201 : Ở NHỜ 201

 

Lịch phát sóng HBO 15/1/2018