nGày 22/01/2018

Lịch phát sóng HBO 14/9/2017

Lịch phát sóng HBO 14/9/2017
00:45BY THE SEA : BÊN BỜ BIỂN
02:45THE PURGE: ELECTION YEAR : NGÀY THANH TRỪNG: NĂM BẦU CỬ
04:30APPROACHING THE UNKNOWN : TIẾN VỀ NƠI XA LẠ
06:00AN AMERICAN GIRL: GRACE STIRS UP SUCCESS : GRACE VƯƠN TỚI THÀNH CÔNG
07:40WILD HOGS : HỘI HEO RỪNG
09:20A MIGHTY HEART : TRÁI TIM QUẢ CẢM
11:05SING STREET : BAN NHẠC SING STREET
12:50BATMAN BEGINS : NGƯỜI DƠI BẮT ĐẦU
15:10THE GOLDEN COMPASS : CHIẾC LA BÀN VÀNG
17:00THE INTERN : THỰC TẬP SINH
19:00CAPTAIN FANTASTIC : NGƯỜI ĐỘI TRƯỞNG TUYỆT DIỆU
21:00THE PURGE: ELECTION YEAR : NGÀY THANH TRỪNG: NĂM BẦU CỬ
22:50BALLERS S308: ALLEY-OOPS : CẦU THỦ BÓNG BẦU DỤC S308
23:20INSECURE S208: HELLA PERSPECTIVE : BẤP BÊNH S208
23:50THE LADY IN THE VAN : NGƯỜI PHỤ NỮ TRONG XE TẢI

 

Comments

comments

Lịch phát sóng HBO 14/9/2017