nGày 21/01/2018

Lịch phát sóng HBO 14/7/2017

Lịch phát sóng HBO 14/7/2017
00:45TED 2 : CHÚ GẤU TED PHẦN 2
02:35FRANKIE AND JOHNNY : FRANKIE VÀ JOHNNY
04:30A VERY BRADY SEQUEL : MỘT CÂU CHUYỆN ĐẬM CHẤT NHÀ BRADY
06:00TOM AND JERRY SPY QUEST : TOM VÀ JERRY: NHIỆM VỤ ĐIỆP VIÊN
07:15PEOPLE PLACES THINGS : MUÔN NGƯỜI MUÔN MẬT MUÔN NƠI
08:40BROTHER NATURE : BẢN CHẤT ANH EM
10:15KATE & LEOPOLD : KATE VÀ LEOPOLD
12:10ZOMBIELAND : VÙNG ĐẤT MA
13:3510 CLOVERFIELD LANE : SỐ 10 ĐƯỜNG CLOVERFIELD
15:20ED TV : CHƯƠNG TRÌNH “ED TI-VI”
17:20EVEREST : ĐỈNH EVEREST
19:20KUBO AND THE TWO STRINGS : KUBO VÀ CÂY ĐÀN SHAMISEN
21:00SAN ANDREAS
22:55TED 2 : CHÚ GẤU TED PHẦN 2

 

Comments

comments

Lịch phát sóng HBO 14/7/2017