20 January, 2021

Lịch phát sóng HBO 14/8/2020

02:35:00 THE BOURNE SUPREMACY : UY LỰC CỦA BOURNE
04:20:00 LIFE OF PI : CUỘC ĐỜI CỦA PI
06:00:00 THE BOOK THIEF : KẺ TRỘM SÁCH
08:10:00 MEMOIRS OF A GEISHA : HỒI ỨC CỦA MỘT GEISHA
10:35:00 WAR OF THE WORLDS (2005) : CUỘC CHIẾN GIỮA CÁC THẾ GIỚI (2005)
12:30:00 OVERBOARD (2018) : RƠI XUỐNG BIỂN SÂU (2018)
14:25:00 GOOD BOYS
15:50:00 THE SON OF BIGFOOT : CON TRAI CỦA CHÂN TO
17:20:00 THE PEANUTS MOVIE : BỘ PHIM VỀ HỘI PEANUT
18:45:00 THE BOURNE LEGACY : DI SẢN CỦA BOURNE
21:00:00 AQUAMAN : HẢI VƯƠNG
23:20:00 ANNA