nGày 21/10/2019

Lịch phát sóng HBO 14/7/2019

Lịch phát sóng HBO 14/7/2019
00:20:00SAVING PRIVATE RYAN : GIẢI CỨU BINH NHÌ RYAN
03:10:00IT : GÃ HỀ MA QUÁI
05:20:00EQUILIBRIUM : CÂN BẰNG
07:05:00MEET THE PARENTS : GẶP GỠ THÔNG GIA
08:50:00THE MATRIX RELOADED : MA TRẬN: TÁI NẠP
11:05:00BREAKING IN : ĐỘT NHẬP
12:30:00BRAVEN
14:05:00PERCY JACKSON & THE OLYMPIANS: THE LIGHTNING THIEF
16:00:00DESPICABLE ME : TÔI TI TIỆN
17:35:00HOW TO TRAIN YOUR DRAGON : BÍ KÍP LUYỆN RỒNG
19:10:00THE MEG
21:00:00WOMAN WALKS AHEAD
22:40:00IT : GÃ HỀ MA QUÁI
Lịch phát sóng HBO 14/7/2019