nGày 19/07/2019

Lịch phát sóng HBO 14/5/2019

Lịch phát sóng HBO 14/5/2019
00:20:00GIRLS TRIP : CHUYẾN DU LỊCH CỦA HỘI CHỊ EM
02:20:00FAHRENHEIT 451 (2018) : 451 ĐỘ F
04:00:00CONSTANTINE
06:00:00KILLING GUNTHER : LẤY MẠNG GUNTHER
07:30:00MASTER OF THE WHITE CRANE FIST: WONG YAN-LAM : CAO THỦ BẠCH HẠC QUYỀN: VƯƠNG ẨN LÂM
09:00:00CHERNOBYL S102 : CHERNOBYL 102
10:00:00THE MATRIX : MA TRẬN
12:15:00GAME OF THRONES S805 : TRÒ CHƠI VƯƠNG QUYỀN 805
13:35:00BATMAN VS TWO-FACE : NGƯỜI DƠI ĐỐI ĐẦU HAI MẶT
14:45:00INVINCIBLE : BẤT KHẢ CHIẾN BẠI
16:25:00TREASURE PLANET : HÀNH TINH KHO BÁU
18:00:00STAR TREK (2009) : DU HÀNH GIỮA CÁC VÌ SAO
20:05:00MAMMA MIA! HERE WE GO AGAIN
22:00:00CHERNOBYL S102 : CHERNOBYL 102
23:00:00CONSTANTINE
Lịch phát sóng HBO 14/5/2019