12 April, 2021

Lịch phát sóng HBO 14/3/2021

Lịch phát sóng HBO 14/3/2021

03:00:00 STREET KINGS : NHỮNG ÔNG VUA CỦA ĐƯỜNG PHỐ
04:45:00 HOLLYWOOD ON SET S1 : PHIM TRƯỜNG HOLLYWOOD 901
05:15:00 IN TIME : KỊP THỜI
07:05:00 TROUBLE WITH THE CURVE : RẮC RỐI VỚI BÓNG CONG
08:55:00 ALVIN AND THE CHIPMUNKS : ALVIN VÀ NHÓM SÓC CHUỘT
10:25:00 RUSH HOUR 2 : GiỜ CAO ĐIỂM 2
11:55:00 TOTAL RECALL (2012) : TRUY TÌM KÍ ỨC
13:50:00 ANNA
15:40:00 BRAHMS: THE BOY II : BRAHMS: CẬU BÉ PHẦN 2
17:10:00 DORA AND THE LOST CITY OF GOLD : DORA VÀ THÀNH PHỐ VÀNG MẤT TÍCH
18:50:00 THE BOURNE LEGACY : DI SẢN CỦA BOURNE
21:00:00 FAST & FURIOUS: HOBBS & SHAW : NHANH VÀ NGUY HIỂM: HOBBS & SHAW
23:15:00 THE WAY BACK
Lịch phát sóng HBO 14/3/2021