nGày 18/12/2018

Lịch phát sóng HBO 14/3/2018

Lịch phát sóng HBO 14/3/2018
00:50JOHN WICK: CHAPTER 2 : JOHN WICK: CHƯƠNG 2
02:20THE MEDDLER : KẺ LO CHUYỆN BAO ĐỒNG
04:00THE FIGHTING TEMPTATIONS : CHỐNG LẠI CÁM DỖ
06:00MACBETH
07:50THE NAKED GUN 2 1/2: THE SMELL OF FEAR : HỌNG SÚNG TRẦN TRỤI 2 1/2: MÙI SỢ HÃI
09:15LEGO DC COMICS SUPER HEROES: JUSTICE LEAGUE: COSMIC CLASH : LIÊN MINH CÔNG LÝ: CUỘC CHẠM TRÁN VŨ TRỤ
10:35FACE/OFF : LẬT MẶT
12:50THE LOSERS : NHỮNG KẺ THẤT THẾ
14:25THE TWO JAKES : HAI ANH CHÀNG JAKE
16:35HITCH
18:35INGLOURIOUS BASTERDS : NHỮNG TÊN KHỐN KHÉT TIẾNG
21:00GREEN ZONE : VÙNG XANH
22:55THE WITCH : PHÙ THỦY

 

Lịch phát sóng HBO 14/3/2018