nGày 20/04/2019

Lịch phát sóng HBO 14/2/2019

Lịch phát sóng HBO 14/2/2019
01:10:00YOU, ME AND DUPREE : EM, ANH VÀ DUPREE
02:55:00MY FAVORITE WEDDING : ĐÁM CƯỚI ƯA THÍCH CỦA TÔI
04:25:00THE WILDE WEDDING
06:00:00THE MANCHURIAN CANDIDATE : ỨNG CỬ VIÊN MANCHURIAN
08:10:00BACKDRAFT : VỤ NỔ KHÍ GA
10:25:00THE ZOOKEEPER’S WIFE : VỢ NGƯỜI COI SỞ THÚ
12:30:00ACTION POINT
13:55:00TRUE DETECTIVE S306 : THÁM TỬ CHÂN CHÍNH 306
14:55:00STAR TREK (2009) : DU HÀNH GIỮA CÁC VÌ SAO
17:00:00LA LA LAND : XỨ SỞ MỘNG MƠ
19:05:00THOR
21:00:00VALENTINE’S DAY : NGÀY LỄ TÌNH YÊU
23:00:00CRASHING S304: MC, MIDDLE, HEADLINER : Ở NHỜ 304
23:30:00HIGH MAINTENANCE S304 : NHỮNG VỊ KHÁCH KHÓ CHIỀU 304
Lịch phát sóng HBO 14/2/2019