nGày 18/01/2019

Lịch phát sóng HBO 14/2/2018

Lịch phát sóng HBO 14/2/2018
01:00IT’S COMPLICATED : CHUYỆN PHỨC TẠP LẮM
03:00THE FOG : SƯƠNG MÙ
04:30HELLO, MY NAME IS DORIS : XIN CHÀO, TÔI LÀ DORIS
06:00RAMBO: FIRST BLOOD PART II
07:40SUDDEN DEATH : CÁI CHẾT BẤT NGỜ
09:35THE TALE OF DESPEREAUX : CHUYỆN KỂ VỀ DESPEREAUX
11:05IT’S COMPLICATED : CHUYỆN PHỨC TẠP LẮM
13:05LOVE ACTUALLY : YÊU THỰC SỰ
15:15YOU’VE GOT MAIL : BẠN CÓ THƯ
17:15MORNING GLORY : BAN MAI HUY HOÀNG
19:05CRAZY, STUPID, LOVE : YÊU ĐIÊN DẠI
21:00LA LA LAND : XỨ SỞ MỘNG MƠ
23:05MR. & MRS. SMITH : ÔNG BÀ SMITH

 

Lịch phát sóng HBO 14/2/2018