8:26 PM - 18/10/2021

Lịch phát sóng HBO 14/10/2021

Lịch phát sóng HBO 14/10/2021

00:50:00 BANANA SPLIT : KEM CHUỐI
02:10:00 ROGUE : KẺ SĂN MỒI ĐƠN ĐỘC
03:50:00 QUEEN & SLIM : QUEEN VÀ SLIM
05:55:00 THE TIME TRAVELER’S WIFE : VỢ NGƯỜI ĐI XUYÊN THỜI GIAN
07:40:00 THE MANCHURIAN CANDIDATE : ỨNG CỬ VIÊN MANCHURIAN
09:45:00 PASSENGERS : HÀNH KHÁCH
11:20:00 GREENLAND
13:15:00 ROGUE : KẺ SĂN MỒI ĐƠN ĐỘC
15:00:00 INTO THE WILD : VÀO MIỀN HOANG DÃ
17:25:00 HOLLYWOOD ON SET S1 : PHIM TRƯỜNG HOLLYWOOD 932
17:50:00 THE MAGNIFICENT SEVEN : BẢY TAY SÚNG CAO THƯỢNG
20:00:00 WHO’S BY YOUR SIDE S1
20:50:00 BLUMHOUSE’S FANTASY ISLAND
22:35:00 BOHEMIAN RHAPSODY
Lịch phát sóng HBO 14/10/2021