18 January, 2021

Lịch phát sóng HBO 14/1/2021

00:25:00 BABEL : THÁP BABEL
01:10:00 ROUGH NIGHT : ĐÊM HỖN LOẠN
02:45:00 OFFICIAL SECRETS : BÍ MẬT CHÍNH THỨC
04:35:00 ICE AGE : KỈ BĂNG HÀ
06:00:00 PLAYMOBIL: THE MOVIE : THẾ GIỚI PLAYMOBIL
07:40:00 YOU, ME AND DUPREE : EM, ANH VÀ DUPREE
09:25:00 MR. & MRS. SMITH : ÔNG BÀ SMITH
11:20:00 THELMA & LOUISE : THELMA VÀ LOUISE
13:25:00 KILL CHAIN : CHUỖI GIẾT CHÓC
14:55:00 RICHARD JEWELL
17:05:00 OFFICIAL SECRETS : BÍ MẬT CHÍNH THỨC
18:55:00 SNOW WHITE AND THE HUNTSMAN : BẠCH TUYẾT VÀ NGƯỜI THỢ SĂN
21:00:00 SAFE HOUSE : NHÀ AN TOÀN
22:55:00 THE PARTS YOU LOSE : NHỮNG ĐIỀU TA ĐÁNH MẤT