nGày 19/03/2019

Lịch phát sóng HBO 14/1/2019

Lịch phát sóng HBO 14/1/2019
 • 01:55:00TORQUE : VÒNG QUAY TỐC ĐỘ
 • 03:20:00MIMIC 2 : BẮT CHƯỚC PHẦN 2
 • 04:40:00SON OF RAMBOW : CON TRAI CỦA RAMBOW
 • 06:15:00KING CHARLES III : VUA CHARLES ĐỆ TAM
 • 07:45:00MOLLY’S GAME
 • 10:00:00TRUE DETECTIVE S301 : THÁM TỬ CHÂN CHÍNH 301
 • 11:00:00TRUE DETECTIVE S302 : THÁM TỬ CHÂN CHÍNH 302
 • 12:00:00TRANSFORMERS: THE LAST KNIGHT : NGƯỜI MÁY BIẾN HÌNH: HIỆP SĨ CUỐI CÙNG
 • 14:35:00LEAP YEAR : NĂM NHUẬN
 • 16:15:00DESPICABLE ME 3 : TÔI TI TIỆN PHẦN 3
 • 17:45:00THE FINEST HOURS (2016) : THỜI KHẮC PHI THƯỜNG (2016)
 • 19:40:00BLOOD DIAMOND : KIM CƯƠNG MÁU
 • 22:00:00TRUE DETECTIVE S301 : THÁM TỬ CHÂN CHÍNH 301
 • 23:00:00TRUE DETECTIVE S302 : THÁM TỬ CHÂN CHÍNH 302
Lịch phát sóng HBO 14/1/2019