nGày 22/01/2018

Lịch phát sóng HBO 13/9/2017

Lịch phát sóng HBO 13/9/2017
00:40IN THE HEART OF THE SEA : NƠI TRÁI TIM CỦA BIỂN CẢ
02:40RAMBO: FIRST BLOOD PART II
04:15A MIGHTY HEART : TRÁI TIM QUẢ CẢM
06:00MEADOWLAND : BÃI CHĂN VOI
07:30ALEXANDER AND THE TERRIBLE, HORRIBLE, NO GOOD, VERY BAD DAY : ALEXANDER VÀ NGÀY TỒI TỆ KHỦNG KHIẾP
08:50APPROACHING THE UNKNOWN : TIẾN VỀ NƠI XA LẠ
10:20INFERNO (2016) : HỎA NGỤC
12:25ANOMALISA
13:50A WALK IN THE WOODS : CHUYẾN DẠO CHƠI TRONG RỪNG
15:35GEORGE OF THE JUNGLE : GEORGE CỦA RỪNG XANH
17:05BIG HERO 6 : SÁU ĐẠI ANH HÙNG
18:45BATMAN BEGINS : NGƯỜI DƠI BẮT ĐẦU
21:00THE INTERN : THỰC TẬP SINH
23:00SING STREET : BAN NHẠC SING STREET

 

Comments

comments

Lịch phát sóng HBO 13/9/2017