6:04 AM - 18/09/2021

Lịch phát sóng HBO 13/9/2021

Lịch phát sóng HBO 13/9/2021

00:45:00 BRIDESMAIDS : PHÙ DÂU
02:20:00 THE POSTCARD KILLINGS : ÁN MẠNG BƯU THIẾP
04:00:00 THE BODYGUARD : VỆ SĨ
06:00:00 WALKING TALL (2004) : KIÊU HÃNH TIẾN BƯỚC
07:25:00 THE PARTS YOU LOSE : NHỮNG ĐIỀU TA ĐÁNH MẤT
09:00:00 SCENES FROM A MARRIAGE S1
10:00:00 TARGET NUMBER ONE : MỤC TIÊU SỐ MỘT
12:00:00 THE MARKSMAN (2020) : XẠ THỦ (2020)
13:45:00 BABE: PIG IN THE CITY : BABE: CHÚ LỢN TRONG THÀNH PHỐ
15:20:00 LET THEM ALL TALK : CỨ ĐỂ HỌ GIÃI BÀY
17:15:00 SPACE JAM : CHƠI BÓNG TRONG KHÔNG GIAN
18:40:00 BIRDS OF PREY AND THE FANTABULOUS EMANCIPATION OF ONE HARLEY QUINN : CHIM SĂN MỒI VÀ CUỘC LỘT XÁC NG
20:25:00 R.I.P.D. : SỞ CẢNH SÁT MA
22:00:00 SCENES FROM A MARRIAGE S1
23:00:00 THE POSTCARD KILLINGS : ÁN MẠNG BƯU THIẾP
Lịch phát sóng HBO 13/9/2021