nGày 20/09/2019

Lịch phát sóng HBO 13/9/2019

Lịch phát sóng HBO 13/9/2019
00:45:00BETWEEN WORLDS : GIỮA CÁC THẾ GIỚI
02:10:00THE AMITYVILLE HORROR : NỖI KINH HOÀNG Ở AMITYVILLE
03:40:00KARMA : NGHIỆP
05:05:00JEFF, WHO LIVES AT HOME : JEFF CHỈ THÍCH Ở NHÀ
06:25:00JUST MY LUCK : XUI TẬN MẠNG
08:10:00HUGO : CHÚ BÉ HUGO
10:15:00THE SNOWMAN : NGƯỜI TUYẾT
12:10:00BETWEEN WORLDS : GIỮA CÁC THẾ GIỚI
13:35:00JUSTICE LEAGUE : LIÊN MINH CÔNG LÝ
15:35:00SHREK FOREVER AFTER : SHREK HẠNH PHÚC MÃI MÃI
17:05:00OZ THE GREAT AND POWERFUL : OZ VĨ ĐẠI VÀ QUYỀN NĂNG
19:15:00THE FAST AND THE FURIOUS : NHANH VÀ NGUY HIỂM
21:00:00CRAZY RICH ASIANS : GIỚI SIÊU GIÀU CHÂU Á
23:00:00A STAR IS BORN : NGÔI SAO MỚI RẠNG
Lịch phát sóng HBO 13/9/2019