nGày 22/08/2019

Lịch phát sóng HBO 13/8/2019

Lịch phát sóng HBO 13/8/2019
00:50:00SIN CITY : THÀNH PHỐ TỘI LỖI
02:50:00ADVENTURELAND : XỨ SỞ PHIÊU LƯU
04:35:00211 : MÃ 211
06:00:00KIDNAP : BẮT CÓC
07:35:00HOLLYWOOD HOMICIDE : ĐỘI TRỌNG ÁN HOLLYWOOD
09:30:0010 THINGS I HATE ABOUT YOU : 10 ĐIỀU EM GHÉT Ở ANH
11:05:00O.G. : TAY XÃ HỘI ĐEN KÌ CỰU
12:50:00THE MUMMY RETURNS : XÁC ƯỚP TRỞ LẠI
15:00:00TREASURE PLANET : HÀNH TINH KHO BÁU
16:35:00STEP UP : VŨ ĐIỆU ĐƯỜNG PHỐ
18:15:00PETE’S DRAGON : CHÚ RỒNG CỦA PETE
19:55:00CONSTANTINE
22:00:00FAST FIVE : NHANH VÀ NGUY HIỂM, PHẦN 5
Lịch phát sóng HBO 13/8/2019