nGày 24/02/2019

Lịch phát sóng HBO 13/8/2018

Lịch phát sóng HBO 13/8/2018
 • 00:00:00MAXIMUM RIDE
 • 01:25:00MASTERMINDS (2016) : NHỮNG KẺ CHỦ MƯU (2016)
 • 03:00:00NOTES FROM THE FIELD : NHỮNG GHI CHÉP TỪ MẶT TRẬN
 • 04:30:00PAULIE : CHÚ VẸT PAULIE
 • 06:00:00THE FIGHTING TEMPTATIONS : CHỐNG LẠI CÁM DỖ
 • 08:00:00THE GOODS: LIVE HARD, SELL HARD : HÀNG HÓA: KHÓ SỐNG, KHÓ BÁN
 • 09:20:00MAXIMUM RIDE
 • 10:45:00BRIDE WARS : CÔ DÂU ĐẠI CHIẾN
 • 12:15:00ELEKTRA
 • 13:50:00FAHRENHEIT 451 (2018) : 451 ĐỘ F
 • 15:30:00STEVE JOBS: THE MAN IN THE MACHINE : STEVE JOBS: TRỤ CỘT TRONG GUỒNG MÁY
 • 17:35:00LEGO DC COMICS SUPERHEROES:JUSTICE LEAGUE – GOTHAM CITY BREAKOUT : LIÊN MINH CÔNG LÝ LEGO: VỤ VƯỢT N
 • 18:50:00BODY OF LIES : NHỮNG LỜI DỐI TRÁ
 • 21:00:00DUNKIRK
 • 22:45:00FIST FIGHT : TRẬN SO GĂNG
Lịch phát sóng HBO 13/8/2018