9:33 PM - 24/10/2021

Lịch phát sóng HBO 13/7/2021

Lịch phát sóng HBO 13/7/2021

01:25:00 LOVE SONG : TÌNH CA
02:55:00 THE LIGHTHOUSE : NGỌN HẢI ĐĂNG
04:40:00 THE BODYGUARD : VỆ SĨ
06:50:00 THE MANCHURIAN CANDIDATE : ỨNG CỬ VIÊN MANCHURIAN
09:00:00 CATCH AND KILL: THE PODCAST TAPES S1
09:30:00 CATCH AND KILL: THE PODCAST TAPES S1
10:00:00 ATONEMENT : CHUỘC LỖI
12:00:00 DOCTOR SLEEP : BÁC SĨ GIẤC NGỦ
14:25:00 HOLLYWOOD ON SET S1 : PHIM TRƯỜNG HOLLYWOOD 917
14:50:00 A BEAUTIFUL MIND : MỘT TÂM HỒN ĐẸP
17:00:00 THE SPONGEBOB SQUAREPANTS MOVIE : BỘ PHIM VỀ BOB BỌT BIỂN QUẦN VUÔNG
18:30:00 THE TWILIGHT SAGA: BREAKING DAWN (PART 2) : CHẠNG VẠNG: HỪNG ĐÔNG PHẦN 2
20:25:00 21 BRIDGES : 21 CÂY CẦU
22:00:00 CATCH AND KILL: THE PODCAST TAPES S1
22:30:00 CATCH AND KILL: THE PODCAST TAPES S1
23:00:00 BOHEMIAN RHAPSODY
Lịch phát sóng HBO 13/7/2021