nGày 21/10/2019

Lịch phát sóng HBO 13/6/2019

Lịch phát sóng HBO 13/6/2019
00:40:00THE MATRIX : MA TRẬN
02:55:00UP IN THE AIR : LƠ LỬNG GIỮA KHÔNG TRUNG
04:45:00GOOD WILL HUNTING : WILL HUNTING TÀI GIỎI
06:45:00NANNY MCPHEE & THE BIG BANG : BÀ VÚ MCPHEE VÀ VỤ NỔ LỚN
08:35:00MURDER BY NUMBERS : GIẾT TUẦN TỰ
10:30:00SKYSCRAPER
12:15:00MEN IN BLACK 3 : ĐẶC VỤ ÁO ĐEN 3
14:00:00BIG LITTLE LIES S201 : NHỮNG LỜI NÓI DỐI 201
15:00:00FORCES OF NATURE : LỰC HÚT TỰ NHIÊN
16:45:00JERSEY BOYS : NHỮNG CHÀNG TRAI JERSEY
18:55:00JURASSIC PARK : CÔNG VIÊN KỈ JURA
21:00:00THE LOST WORLD: JURASSIC PARK : THẾ GIỚI ĐÃ MẤT: CÔNG VIÊN KỈ JURA
23:05:00ESCAPE PLAN 2: HADES : KẾ HOẠCH VƯỢT NGỤC PHẦN 2: HADES
Lịch phát sóng HBO 13/6/2019