nGày 19/07/2019

Lịch phát sóng HBO 13/5/2019

Lịch phát sóng HBO 13/5/2019
00:45:00THE DISASTER ARTIST : NGHỆ SĨ THẢM HỌA
02:25:00BLOOD WORK : LẦN THEO DẤU MÁU
04:15:00THE JUNGLE BOOK : QUYỂN SÁCH RỪNG XANH
06:00:00ACTION POINT : KHU GIẢI TRÍ ACTION POINT
07:20:00CHIPS : CẢNH SÁT TUẦN TRA XA LỘ CALIFORNIA
09:00:00GAME OF THRONES S805 : TRÒ CHƠI VƯƠNG QUYỀN 805
10:20:00BARRY S207 : BARRY 207
10:50:00JURASSIC WORLD: FALLEN KINGDOM : THẾ GIỚI KỈ JURA: VƯƠNG QUỐC SỤP ĐỔ
12:55:00MOLLY’S GAME : TRÒ CHƠI CỦA MOLLY
15:15:0042 : SỐ 42
17:20:00THE CHRONICLES OF NARNIA: PRINCE CASPIAN : BIÊN NIÊN SỬ NARNIA: HOÀNG TỬ CASPIAN
19:45:00THE MATRIX : MA TRẬN
22:00:00GAME OF THRONES S805 : TRÒ CHƠI VƯƠNG QUYỀN 805
23:20:00BARRY S207 : BARRY 207
23:50:00VEEP S707 : PHÓ TỔNG THỐNG 707
Lịch phát sóng HBO 13/5/2019