nGày 20/04/2019

Lịch phát sóng HBO 13/3/2018

Lịch phát sóng HBO 13/3/2018
02:50BOOK OF SHADOWS: BLAIR WITCH 2 : QUYỂN SÁCH BÓNG TỐI: PHÙ THỦY THỊ TRẤN BLAIR PHẦN 2
04:20HARD EIGHT : THẮNG TO
06:00ORANGE COUNTY : QUẬN CAM
07:20BEE MOVIE : CHUYỆN LOÀI ONG
08:50MEADOWLAND : BÃI CHĂN VOI
10:25STEVE JOBS: THE MAN IN THE MACHINE : STEVE JOBS: TRỤ CỘT TRONG GUỒNG MÁY
12:35THE MEDDLER : KẺ LO CHUYỆN BAO ĐỒNG
14:20CENTER STAGE: ON POINTE : TÂM ĐiỂM SÂN KHẤU: ĐỨNG TRÊN MŨI GIÀY
15:50NOWHERE BOYS – THE BOOK OF SHADOWS : NHỮNG CHÀNG TRAI VÔ ĐỊNH: CUỐN SÁCH BÓNG TỐI
17:15MARGOT AT THE WEDDING : MARGOT Ở ĐÁM CƯỚI
18:40HOTEL FOR DOGS : KHÁCH SẠN DÀNH CHO CHÓ
20:20THE LOSERS : NHỮNG KẺ THẤT THẾ
22:00JOHN WICK: CHAPTER 2 : JOHN WICK: CHƯƠNG 2

 

Lịch phát sóng HBO 13/3/2018