nGày 24/04/2019

Lịch phát sóng HBO 13/2/2019

Lịch phát sóng HBO 13/2/2019
00:10:00DOWN WITH LOVE : HÃY NGỪNG YÊU
01:50:00FIGHT CLUB : HỘI ĐÁNH LỘN
04:05:00TAKE THE LEAD : DẪN BƯỚC
06:00:00VICTORIA & ABDUL : VICTORIA VÀ ABDUL
07:50:00PATERNO
09:35:00THE 15:17 TO PARIS
11:05:00STARSKY & HUTCH
12:45:00TRANSFORMERS: REVENGE OF THE FALLEN : RÔBỐT BIẾN HÌNH: BẠI BINH PHỤC HẬN
15:10:00DOWN WITH LOVE : HÃY NGỪNG YÊU
16:50:00PRIDE & PREJUDICE : KIÊU HÃNH VÀ ĐỊNH KIẾN
18:55:00STAR TREK (2009) : DU HÀNH GIỮA CÁC VÌ SAO
21:00:00ACTION POINT
22:25:00TRUE DETECTIVE S306 : THÁM TỬ CHÂN CHÍNH 306
23:25:00STREET KINGS : NHỮNG ÔNG VUA CỦA ĐƯỜNG PHỐ
Lịch phát sóng HBO 13/2/2019