nGày 19/02/2019

Lịch phát sóng HBO 13/10/2018

Lịch phát sóng HBO 13/10/2018
 • 00:50:00STAR WARS: EPISODE V – THE EMPIRE STRIKES BACK : CHIẾN TRANH GIỮA CÁC VÌ SAO PHẦN 5 – ĐẾ CHẾ PHẢN CÔ
 • 02:55:00SCARY MOVIE : PHIM KINH DỊ
 • 04:20:00A MAN APART : NGƯỜI ĐƠN ĐỘC
 • 06:00:00MEET THE FOCKERS : GẶP GỠ GIA ĐÌNH FOCKER
 • 07:55:00HOLLYWOOD ON SET 774
 • 08:25:00STAR WARS: EPISODE III – REVENGE OF THE SITH : CHIẾN TRANH GIỮA CÁC VÌ SAO PHẦN 3 – CUỘC TRẢ THÙ CỦA
 • 10:45:00THE ACCOUNTANT : VIÊN KẾ TOÁN
 • 12:50:00THE FATE OF THE FURIOUS : NHANH VÀ NGUY HIỂM PHẦN 8
 • 15:05:00MEET THE ROBINSONS : GẶP GỠ GIA ĐÌNH ROBINSON
 • 16:40:00STAR WARS: EPISODE II – ATTACK OF THE CLONES : CHIẾN TRANH GIỮA CÁC VÌ SAO PHẦN 2 – CUỘC TẤN CÔNG CỦ
 • 19:00:00BAYWATCH : ĐỘI CỨU HỘ BỜ BIỂN
 • 21:00:00ANNABELLE: CREATION
 • 22:50:00FOLKLORE S101: A MOTHER’S LOVE
 • 23:40:00IN TIME : KỊP THỜI
Lịch phát sóng HBO 13/10/2018