nGày 22/03/2019

Lịch phát sóng HBO 13/1/2019

Lịch phát sóng HBO 13/1/2019
 • 01:10:00DARKEST HOUR
 • 03:15:00TEARS OF THE SUN : NƯỚC MẮT MẶT TRỜI
 • 05:15:00MR. WOODCOCK : THÀY WOODCOCK
 • 06:45:00LIAR LIAR : KẺ NÓI DỐI
 • 08:10:00TREASURE PLANET : HÀNH TINH KHO BÁU
 • 09:45:00OCEAN’S THIRTEEN : HỘI MƯỜI BA CỦA OCEAN
 • 11:50:00DAREDEVIL
 • 13:30:0012 STRONG
 • 15:40:00MOLLY’S GAME
 • 17:55:00MEGAMIND : BỘ ÓC SIÊU PHÀM
 • 19:30:00DESPICABLE ME 3 : TÔI TI TIỆN PHẦN 3
 • 21:00:00TRANSFORMERS: THE LAST KNIGHT : NGƯỜI MÁY BIẾN HÌNH: HIỆP SĨ CUỐI CÙNG
 • 23:35:00BLOOD DIAMOND : KIM CƯƠNG MÁU
Lịch phát sóng HBO 13/1/2019