nGày 21/01/2019

Lịch phát sóng HBO 13/1/2018

Lịch phát sóng HBO 13/1/2018
01:05THE FOREST : KHU RỪNG
02:40WHEN THE BOUGH BREAKS (2016) : KHI CÀNH ĐÃ GÃY
04:25THE BOSS : BÀ SẾP
06:00ABOUT A BOY : CHUYỆN MỘT CẬU BÉ
07:40KEANU : CHÚ MÈO KEANU
09:15HARRY POTTER AND THE ORDER OF THE PHOENIX : HARRY POTTER VÀ HỘI PHƯỢNG HOÀNG
11:30ELLA ENCHANTED
13:05THE GREAT WALL : VẠN LÝ TRƯỜNG THÀNH
14:50BRIDGET JONES’S DIARY : NHẬT KÝ TIỂU THƯ JONES
16:25A BUG’S LIFE : ĐỜI CON BỌ
18:00THE SECRET LIFE OF PETS : ĐỜI SỐNG BÍ MẬT CỦA THÚ CƯNG
19:30BASTILLE DAY : NGÀY BASTILLE
21:00RESIDENT EVIL: THE FINAL CHAPTER : VÙNG ĐẤT MA QUÁI: CHƯƠNG CUỐI
22:45JACK REACHER: NEVER GO BACK : JACK REACHER: KHÔNG QUAY ĐẦU

 

Lịch phát sóng HBO 13/1/2018