nGày 22/01/2018

Lịch phát sóng HBO 12/9/2017

Lịch phát sóng HBO 12/9/2017
01:00MAGIC MIKE XXL : MIKE MA THUẬT XXL
02:50IN THE HEART OF THE SEA : NƠI TRÁI TIM CỦA BIỂN CẢ
04:50HEY ARNOLD! THE MOVIE : BỘ PHIM VỀ CẬU BÉ ARNOLD
06:05SHADOWLANDS : NHỮNG MIỀN ĐẤT TỐI
08:15DUMA : CHÚ BÁO DUMA
09:55BARBERSHOP: THE NEXT CUT : TIỆM CẮT TÓC: KIỂU MỚI
11:45CRAZY, STUPID, LOVE : YÊU ĐIÊN DẠI
13:45THE MEDDLER : KẺ LO CHUYỆN BAO ĐỒNG
15:25FUNNY PEOPLE : NHỮNG NGƯỜI VUI TÍNH
17:45MARS NEEDS MOMS : SAO HỎA CẦN MẸ
19:10THE LAST SONG : NIỆM KHÚC CUỐI
21:00INFERNO (2016) : HỎA NGỤC
23:00OUIJA: ORIGIN OF EVIL : BẢNG CẦU CƠ: CỘI NGUỒN XẤU XA

 

Comments

comments

Lịch phát sóng HBO 12/9/2017